Αθήνα

Η έδρα της GS Gas είναι στην Αθήνα.

Η εταιρεία διαθέτει κεντρικά γραφεία στην Καλλιθέα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης στον Ασπρόπυργο.