1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director

Εγκαταστάσεις Βόλου

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη θέση «Λάμια» Διμηνιού στον Βόλο.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 106.000 lt και εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας καθώς και τα νησιά των Σποράδων.