1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director

Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας βρίσκονται στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πλησίον των διυλιστηρίων ΕΛ.ΠΕ. στην διασταύρωση με την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 100.000 lt και εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, την Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και τα νησιά του Αιγαίου που έχει παρουσία η εταιρεία.
    
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director