Εγκαταστάσεις

Η έδρα της GS Gas ΑΕΒΕΥ είναι στην Αθήνα όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λ. Ποσειδώνος 6, Καλλιθέα).

Σήμερα η επιχείρηση διαθέτει έξι (6) εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου επιτυγχάνοντας μεγάλη πανελλαδική διασπορά.

Ειδικότερα, η επιχείρηση διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στις παρακάτω περιοχές:

Αθήνα (Ασπρόπυργος)

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Βόλος

Ιωάννινα

Ρέθυμνο

Οι πελάτες σε όλη την Ελλάδα εξυπηρετούνται είτε από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις είτε με απευθείας μεταφορά από τα συνεργαζόμενα διυλιστήρια.