1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director

Εγκαταστάσεις Ιωαννίνων

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

Η αποθηκευτική δυνατότητα των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 300.000 lt.

Μέσω των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων εξυπηρετούνται η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου καθώς και των νησιών του Ιονίου.