1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director

Εγκαταστάσεις Λάρισας

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Λάρισα βρίσκονται στο 5ο χλμ. της επαρχιακής οδού Λάρισας – Φαλάνης.


Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 200.000 lt και εξυπηρετούν την Κεντρική Ελλάδα.