Υγραέριο

Το υγραέριο (Liquified Petroeleum Gas ή LPG) είναι μία γενική ονομασία που αναφέρεται σε υγροποιημένα αέρια καύσιμα αποτελούμενα κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες (CνH2ν+2​) με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα (v=3 και v=4). Το υγραέριο είναι ένα "παλιό" καύσιμο που αναβίωσε μέσα στην κρίση.

Όλα αυτά τα χρόνια το υγραέριο καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς όπου χρησιμοποιείται ενέργεια. Το συγκεκριμένο καύσιμο είναι:

Ασφαλές: Με βάση την ευρύτατη εφαρμογή του υγραερίου σε πολλαπλές χρήσεις παγκοσμίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβεί ελάχιστα ατυχήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατυχημάτων με υγραέριο οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος με αποτέλεσμα το καύσιμο να συγκαταλέγεται στα ασφαλέστερα.

Οικονομικό: Αποδεδειγμένα πρόκειται για ένα οικονομικότερο καύσιμο σε σχέση με τα ανταγωνιστικά καύσιμα, το οποίο λόγω της υψηλής ενεργειακής και θερμικής απόδοσης καθώς και της καθαρής καύσης εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους στους χρήστες του.

Οικολογικό: Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα.