• Οι δραστηριότητες της GS Gas

Οι δραστηριότητες της GS Gas

Η GS Gas δραστηριοποιείται στην εμπορία υγραερίου σε χύμα και εμφιαλωμένη μορφή

Εμπορία Χύμα Υγραερίου

 • Σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, θερμοκήπια, αγροτικά ξηραντήρια, εστιατόρια).
 • Σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κατοικίες για θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού κτλ.
 • Σε πρατήρια για την κίνηση οχημάτων.

Εμπορία Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 • Σε διανομείς Εμφιαλωμένου Υγραερίου.
 • Σε καταστήματα λιανικής πώλησης (μέσω συνεργαζόμενων διανομέων).
 • Σε συνεργαζόμενα supermarket, minimarket, και μαγαζιά λιανικού εμπορίου.

Σήμερα η επιχείρηση διαθέτει 6 εγκαταστάσεις με πανελλαδική διασπορά, καθώς και κεντρικά γραφεία στην Αθήνα (Λ. Ποσειδώνος 6, Καλλιθέα). Ειδικότερα, η επιχείρηση διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου στις παρακάτω περιοχές:

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Λάρισα
 • Καρδίτσα
 • Κέρκυρα
 • Ρέθυμνο

Οι πελάτες στην υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετούνται είτε από επίσης προαναφερόμενες εγκαταστάσεις είτε με απευθείας μεταφορά από τα συνεργαζόμενα διυλιστήρια. Όπως παρουσιάστηκε, η GS Gas ΑΕΒΕΥ δραστηριοποιείται στην εμπορία υγραερίου τόσο σε χύμα όσο και σε εμφιαλωμένη μορφή (σε φιάλες και φιαλίδια).

Ειδικότερα, η επιχείρηση σήμερα διαθέτει στους πελάτες της τα παρακάτω είδη:

 • Προπάνιο (Χύμα ή Εμφιαλωμένο)
 • Μίγμα Θέρμανσης (Χύμα ή Εμφιαλωμένο)
 • Μίγμα Κίνησης (Χύμα)
 • Βουτάνιο (Χύμα ή Εμφιαλωμένο)

Η εμφιάλωση υγραερίου λαμβάνει χώρα στις 6 εγκαταστάσεις της εταιρείας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγάλη πανελλαδική διασπορά.
Επιπρόσθετα η επιχείρηση διαθέτει έναν μεγάλο στόλο μεταφοράς ώστε να καλύπτει την πανελλαδική ζήτηση. Ειδικότερα, η GS Gas σήμερα διαθέτει πλήθος από ιδιόκτητα οχήματα (βυτιοφόρα και οχήματα μεταφοράς φιαλών) διαφορετικών τύπων ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις κατά περίπτωση ανάγκες των πελατών (π.χ. ανάγκη για ανεφοδιασμό πρατηρίου υγρών καυσίμων με μικρό βυτιοφόρο λόγω ανεπάρκειας χώρου).
Για όλα τα οχήματα της εταιρείας διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα καθώς υπάρχει εντατικό πρόγραμμα συντήρησης και επισκευής βλαβών ώστε να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.

Τηλέφωνο Παραγγελιών