• Πλεονεκτήματα Υγραερίου

Πλεονεκτήματα Υγραερίου

Ασφαλές - Οικονομικό - Οικολογικό

Το υγραέριο είναι αποδεδειγμένα ένα καύσιμο υψηλών προδιαγραφών που χαρακτηρίζεται ασφαλές, οικολογικό και οικονομικότερο σε σχέση με την βενζίνη και το πετρέλαιο.

Ειδικότερα μερικά πλεονεκτήματα του υγραερίου είναι τα εξής:

  • Καλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης (Καθαρή καύση)
  • Φιλικό προς το περιβάλλον. Το υγραέριο εκπέμπει κατά την καύση του μόνο Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς). Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα. Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και του μαζούτ περιέχουν επίσης Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του Θείου (SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια).
  • Υψηλή θερμική απόδοση
  • Μεγάλη γκάμα εφαρμογών (οικιακές χρήσεις, εμπορικές/βιομηχανικές εφαρμογές, κίνηση οχημάτων)
  • Χαμηλό κόστος διαχείρισης καυσίμου
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης εξοπλισμού
Τηλέφωνο Παραγγελιών