• Προδιαγραφές Ασφάλειας Υγραερίου

Προδιαγραφές Ασφάλειας Υγραερίου

Η GS Gas τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που απορρέουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Για την εταιρεία μας τα ζητήματα ασφάλειας βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Μερικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής:

  • Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης οχημάτων / βυτίων
  • Τακτικός έλεγχος φιαλών μετά την εμφιάλωση για ύπαρξη διαρροών
  • Πιστοποίηση φιαλών μετά το πέρας δεκαετίας από την κατασκευή και επαναπιστοποίηση όποτε απαιτείται
  • Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης δεξαμενών τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στις δεξαμενές που έχουν εγκατασταθεί σε πελάτες
  • Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις (π.χ. σημάνσεις, συστήματα πυρόσβεσης κτλ.)
  • Τήρηση συστημάτων ασφαλείας κατά την εμφιάλωση (ειδική τάπα στις φιάλες, ειδικό sleeve με σειριακό αριθμό)
  • Φύλαξη εγκαταστάσεων

Τηλέφωνο Παραγγελιών