• Το ανθρώπινο δυναμικό της GS Gas

Το ανθρώπινο δυναμικό της GS Gas

Η GS Gas βασίζεται στο άριστα καταρτισμένο προσωπικό της

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι ιδιαιτέρως έμπειρο και στη συντριπτική πλειοψηφία του διαθέτει μακρά προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας. Στην GS Gas, δίνουμε μεγάλη σημασία στους ανθρώπους μας καθώς αποτελούν κινητήρια δύναμή μας σε κάθε βήμα. Στόχος είναι να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα επιτυγχάνοντας δέσμευση των εργαζομένων με το όραμα της εταιρείας.

Βασική επιδίωξη είναι οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμους δεσμούς με την επιχείρηση και να έχουν την δυνατότητα ανέλιξης μέσα από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις (π.χ. τεχνολογικές αλλαγές, καταναλωτικές συνήθειες, τάσεις αγοράς κτλ.). Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών που απαρτίζουν την εμπορική και την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας διαθέτουν ανώτατη εκπαίδευση καθώς και εξειδικευμένη προϋπηρεσία σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η εταιρεία λόγω της συνεχόμενης ανερχόμενης πορείας της στοχεύει στην διαρκή προσέλκυση εργαζομένων που ταυτίζονται με τους στόχους της.

Ειδικότερα οι θέσεις που παρέχει η επιχείρηση είναι οι εξής:

 • Στελέχη για την Εμπορική Διεύθυνση
 • Στελέχη για την Οικονομική Διεύθυνση
 • Στελέχη για τις Εγκαταστάσεις
  • Υπεύθυνοι εγκαταστάσεων
  • Οδηγοί (απαραίτητη η κατοχή διπλώματος ADR)
  • Εργαζόμενοι για το εμφιαλωτήριο
  • Φύλακες

Τα βιογραφικά σημειώματα για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gsgas.gr όπου θα αξιολογούνται από τον υπεύθυνο για το ανθρώπινο δυναμικό.

Τηλέφωνο Παραγγελιών