• Το οργανόγραμμα λειτουργίας της GS Gas

Το οργανόγραμμα λειτουργίας της GS Gas

Η GS Gas στηρίζει την μέχρι σήμερα επιτυχή πορεία της στην πολύ καλή οργανωτική δομή της

Η GS Gas στηρίζει ένα πολύ σημαντικό μέρος της μέχρι σήμερα επιτυχούς πορείας της στην πολύ καλή οργανωτική δομή της και στα συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου, τα οποία εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της.

Δραστηριοποιημένη σε έναν κλάδο (Υγραερίου), όπου η τήρηση κανόνων ασφαλείας, η αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας, η GS Gas, αξιοποίησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις των έμπειρων στελεχών που διαθέτει, από τον ευρύτερο κλάδο των πετρελαιοειδών, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τη σχετική τεχνογνωσία λειτουργώντας σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα οργάνωσης, ελέγχου, ασφάλειας και ποιότητας.

Παράλληλα μακροπρόθεσμός στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής μετεκπαίδευση / κατάρτιση του έμπειρου προσωπικού της εταιρείας, με ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια με κύρια θέματα:

 • Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Παραγωγική Διαδικασία.
 • Εξειδικευμένες Τεχνικές Μέθοδοι και Συστήματα Ασφαλείας.
 • Διαδικασίες Ελέγχου και Διασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων, σε σχέση με τις χρήσεις / εφαρμογές τους.
 • Ενημέρωση σε νέες εφαρμογές των προϊόντων (Αυτοκίνητα, Κατασκευές, Βιομηχανία, Οικιακή κατανάλωση κ.λπ.) και εκπαίδευση στην παροχή τεχνικής βοήθειας για την προώθηση των εφαρμογών αυτών.

Η οργανωτική δομή της εταιρείας, η οποία είναι διαρθρωμένη ιεραρχικά, παρουσιάζεται στο παρακάτω Διάγραμμα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της οργανωτικής δομής της GS GAS είναι τα ακόλουθα:

 • Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και ευθυνών και κατά συνέπεια ύπαρξη της βασικής οργανωτικής αρχής εκχώρησης εξουσίας.
 • Πελατοκεντρικός Προσανατολισμός.
 • Εξειδίκευση κατά λειτουργίες.
 • Άμεσος κεντρικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Διευκόλυνση διορθωτικών κινήσεων όταν απαιτούνται.
 • Άμεση επικοινωνία προς τα κατώτερα επίπεδα οργάνωσης.
 • Ενότητα Διοίκησης (διαμέσου αναφοράς σε άμεσους προϊσταμένους).

Οι βασικές Διευθύνσεις της εταιρείας είναι η Εμπορική Διεύθυνση, η Οικονομική Διεύθυνση και οι Διευθύνσεις Εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη Νομική Υπηρεσία καθώς και Υπηρεσία Πληροφορικής που αναλαμβάνουν οριζόντια την υποστήριξη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Τηλέφωνο Παραγγελιών