• Υγραέριο GS Gas για την επιχείρηση

Υγραέριο GS Gas για την επιχείρηση

Η χρήση του υγραερίου σε επαγγελματικές εφαρμογές και στην βιομηχανία προσφέρει σημαντικότατα οφέλη

Η χρήση του υγραερίου σε επαγγελματικές εφαρμογές και στην βιομηχανία είναι ευρύτατη, καθώς το υγραέριο προσφέρει σημαντικότατα οφέλη όπως οικονομία, χαμηλές εκπομπές ρύπων (CO2), καθαρή καύση, χαμηλά κόστη συντήρησης εγκαταστάσεων λόγω καθαρής καύσης, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα λόγω υψηλούς θερμαντικής ισχύος.

Η GS Gas προμηθεύει επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών κλάδων. Ειδικότερα η εταιρεία προσφέρει για τις επιχειρήσεις:

 • Φιάλες υγραερίου (3kg, 10kg, 13kg, 15kg, 20kg, 25kg).
 • Υγραέριο σε χύμα μορφή για αποθήκευση σε δεξαμενή.

Οι επαγγελματικές εφαρμογές του υγραερίου είναι πραγματικά πολυάριθμες. H GS Gas διαθέτει ευρύτατο πελατολόγιο στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα. H εταιρεία προμηθεύει πολυάριθμες επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια εκμεταλλευόμενη την ευελιξία της, τον πολυάριθμο στόλο βυτιοφόρων/οχημάτων που διαθέτει καθώς και την πανελλαδική διασπορά εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές επαγγελματικές εφαρμογές του υγραερίου που προμηθεύει η εταιρεία:

 • Ξενοδοχεία (θέρμανση, μαγείρεμα, θερμαινόμενες πισίνες κτλ.)
 • Εστιατόρια-Catering (φιάλες υγραερίου για θέρμανση εξωτερικών χώρων, προπάνιο για μαγείρεμα)
 • Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες στην παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων
 • Φούρνοι (προπάνιο αντί για πετρέλαιο)
 • Τυροκομία
 • Επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα (εκκοκκιστήρια βάμβακος, θερμοκήπια κ.α.)
 • Επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα (παραγωγή ασφάλτου, λιπαντικών, τήξη μετάλλων, παραγωγή δομικών υλικών, κατασκευαστές AEROSOL κ.α.)
 • Βιομηχανίες φιαλιδίων οικιακής χρήσης (Βουτάνιο)
 • Κτηνοτροφία (ορνιθοτροφεία, εκκολαπτήρια, εκτροφή χοίρων)
 • Ξηραντήρια
 • Θέρμανση αποθηκών
 • Λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Γεννήτριες υγραερίου
 • Θερμαινόμενη πισίνα
 • Περονοφόρα οχήματα (κλαρκ που χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου)
 • Φωτισμός εξωτερικών χώρων με εφέ φλόγας (π.χ. Ολυμπιακή Φλόγα κτλ.)
Τηλέφωνο Παραγγελιών