• Υγραέριο χύμα GS Gas για την επιχείρηση

Υγραέριο χύμα GS Gas για την επιχείρηση

Η GS Gas προμηθεύει με χύμα υγραέριο επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο ιδιόκτητος στόλος βυτιοφόρων της GS Gas σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της, καταφέρνουν να εξυπηρετούν όλους τους οικονομικούς κλάδους που χρησιμοποιούν υγραέριο. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν υγραέριο τόσο στην παραγωγή τους (ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας) όσο και σε πολλαπλές χρήσεις (π.χ. θέρμανση χώρων κτλ).

Η εταιρεία διαθέτει όλα τα είδη υγραερίου (προπάνιο, βουτάνιο και μίγμα) ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η GS Gas διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 για την εμπορία χύμα υγραερίου. Το τακτικό πρόγραμμα συντήρησης των βυτίων σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθιστά την εταιρεία κορυφαία στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών. Η εταιρεία έχει σταθερές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας λόγω της ευελιξίας της και της αμεσότητάς της.

Share it