• Το όραμα και οι στόχοι της GS Gas

Το όραμα και οι στόχοι της GS Gas

Όραμα μας, η εξέλιξη σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες εμπορίας υγραερίων στην Ελλάδα

Το όραμα της GS Gas AEBEY είναι να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες εμπορίας υγραερίων στην Ελλάδα, με ποικίλες δραστηριότητες γύρω από τον τομέα αυτό, κερδίζοντας μέσω της λειτουργίας της την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, για τη σοβαρότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Η GS Gas AEBEY, σύμφωνα και με το καταστατικό της, αναμένεται να έχει πολλαπλά πεδία δραστηριοποίησης τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά μερικά πεδία δραστηριοποίησης της επιχείρησης είναι τα εξής:

  • Η εμφιάλωση και εμπορία υγραερίου, η εμπορία και διάθεση υγραερίου σε χύμα μορφή, η εμπορία και διάθεση υγραερίου σε εμφιαλωμένη μορφή.
  • Η εισαγωγή και εξαγωγή υγραερίου.
  • Η προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου.
  • Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία εξαρτημάτων υγραερίου ή προϊόντων, που περιέχουν υγραέριο, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία υλικών συσκευασίας υγραερίου και οποιωνδήποτε συναφών ειδών με το υγραέριο, καθώς και η εισαγωγή, εμφιάλωση και εμπορία FREON και άλλων ψυκτικών υγρών.
  • Η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία πάσης φύσεως πετρελαιοειδών, η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία προϊόντων ασφάλτου, η εισαγωγή και εμπορία μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών
  • Η διενέργεια χερσαίων και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών.

Συμπερασματικά βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να προσφέρει στους πελάτες της άριστης ποιότητας υγραέριο για το σπίτι, την επιχείρηση και το αυτοκίνητο, με φιλική και άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το τρίπτυχο "Ασφάλεια - Αξιοπιστία - Οικονομία".

Τηλέφωνο Παραγγελιών