Ποια είναι η GS Gas

Προφίλ

Η GS Gas δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και εμπορίας υγραερίου

Η GS Gas AEBEY είναι μια 100% ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και εμπορίας υγραερίου στην εγχώρια αγορά. Ιδρύθηκε το 2013, και με την απόκτηση των εγκαταστάσεων που προβλέπονται, της χορηγήθηκε η ειδική Άδεια Εμπορίας Υγραερίου τύπου Γ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της σε διάφορους ενεργειακούς τομείς καθώς το 2017 απέκτησε και άδεια προμήθειας φυσικού αερίου από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η εταιρεία χάρη στην ευελιξία της και την καθαρή χρηματοοικονομική της θέση κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς.

Στόχος είναι η εταιρεία να κατακτήσει επιπλέον μερίδια στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια και να καταφέρει να έχει εξωστρέφεια επιτυγχάνοντας εξαγωγές σε κάποια προϊόντα της. Παρά το δυσμενές εγχώριο χρηματοοικονομικό περιβάλλον η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί ταχύτατα βασίζοντας την στρατηγική της στο τρίπτυχο "Ασφάλεια - Αξιοπιστία - Οικονομία".

Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι κεντρικό σλόγκαν της διαφημιστικής καμπάνιας που ακολουθεί η εταιρεία είναι η φράση "Πορτοκαλί Ενέργεια" ώστε να επιτευχθεί η ταύτιση του χρώματος με τα προϊόντα της εταιρείας ώστε να γίνονται εύκολα αναγνωρίσιμα (επίτευξη Branding) από τους καταναλωτές.

GS Gas - Πορτοκαλί Ενέργεια

Δραστηριότητες

Η GS Gas δραστηριοποιείται στην εμπορία υγραερίου σε χύμα και εμφιαλωμένη μορφή

Εμπορία Χύμα Υγραερίου

 • Σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, θερμοκήπια, αγροτικά ξηραντήρια, εστιατόρια).
 • Σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κατοικίες για θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού κτλ.
 • Σε πρατήρια για την κίνηση οχημάτων.

Εμπορία Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 • Σε διανομείς Εμφιαλωμένου Υγραερίου.
 • Σε καταστήματα λιανικής πώλησης (μέσω συνεργαζόμενων διανομέων).
 • Σε συνεργαζόμενα supermarket, minimarket, και μαγαζιά λιανικού εμπορίου.

Σήμερα η επιχείρηση διαθέτει 7 εγκαταστάσεις με πανελλαδική διασπορά, καθώς και κεντρικά γραφεία στην Αθήνα (Λ. Ποσειδώνος 6, Καλλιθέα). Ειδικότερα, η επιχείρηση διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου στις παρακάτω περιοχές:

 • Αθήνα (Ασπρόπυργος)
 • Αθήνα (Μάνδρα Αττικής)
 • Θεσσαλονίκη
 • Λάρισα
 • Βοιωτία
 • Κέρκυρα
 • Ρέθυμνο

Οι πελάτες στην υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετούνται είτε από επίσης προαναφερόμενες εγκαταστάσεις είτε με απευθείας μεταφορά από τα συνεργαζόμενα διυλιστήρια. Όπως παρουσιάστηκε, η GS Gas ΑΕΒΕΥ δραστηριοποιείται στην εμπορία υγραερίου τόσο σε χύμα όσο και σε εμφιαλωμένη μορφή (φιάλες).

Ειδικότερα, η επιχείρηση σήμερα διαθέτει στους πελάτες της τα παρακάτω είδη:

 • Προπάνιο (Χύμα ή Εμφιαλωμένο)
 • Μίγμα Θέρμανσης (Χύμα ή Εμφιαλωμένο)
 • Μίγμα Κίνησης (Χύμα)
 • Βουτάνιο (Χύμα ή Εμφιαλωμένο)

Η εμφιάλωση υγραερίου λαμβάνει χώρα στις 6 εγκαταστάσεις της εταιρείας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγάλη πανελλαδική διασπορά.
Επιπρόσθετα η επιχείρηση διαθέτει έναν μεγάλο στόλο μεταφοράς ώστε να καλύπτει την πανελλαδική ζήτηση. Ειδικότερα, η GS Gas σήμερα διαθέτει πλήθος από ιδιόκτητα οχήματα (βυτιοφόρα και οχήματα μεταφοράς φιαλών) διαφορετικών τύπων ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις κατά περίπτωση ανάγκες των πελατών (π.χ. ανάγκη για ανεφοδιασμό πρατηρίου υγρών καυσίμων με μικρό βυτιοφόρο λόγω ανεπάρκειας χώρου).
Για όλα τα οχήματα της εταιρείας διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα καθώς υπάρχει εντατικό πρόγραμμα συντήρησης και επισκευής βλαβών ώστε να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.

Όραμα και στόχοι

Όραμα μας, η εξέλιξη σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες εμπορίας υγραερίων στην Ελλάδα

Το όραμα της GS Gas AEBEY είναι να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες εμπορίας υγραερίων στην Ελλάδα, με ποικίλες δραστηριότητες γύρω από τον τομέα αυτό, κερδίζοντας μέσω της λειτουργίας της την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, για τη σοβαρότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Η GS Gas AEBEY, σύμφωνα και με το καταστατικό της, αναμένεται να έχει πολλαπλά πεδία δραστηριοποίησης τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά μερικά πεδία δραστηριοποίησης της επιχείρησης είναι τα εξής:

 • Η εμφιάλωση και εμπορία υγραερίου, η εμπορία και διάθεση υγραερίου σε χύμα μορφή, η εμπορία και διάθεση υγραερίου σε εμφιαλωμένη μορφή.
 • Η εισαγωγή και εξαγωγή υγραερίου.
 • Η προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου.
 • Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία εξαρτημάτων υγραερίου ή προϊόντων, που περιέχουν υγραέριο, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία υλικών συσκευασίας υγραερίου και οποιωνδήποτε συναφών ειδών με το υγραέριο, καθώς και η εισαγωγή, εμφιάλωση και εμπορία FREON και άλλων ψυκτικών υγρών.
 • Η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία πάσης φύσεως πετρελαιοειδών, η μεταφορά, διακίνηση και εμπορία προϊόντων ασφάλτου, η εισαγωγή και εμπορία μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών
 • Η διενέργεια χερσαίων και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών.

Συμπερασματικά βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να προσφέρει στους πελάτες της άριστης ποιότητας υγραέριο για το σπίτι, την επιχείρηση και το αυτοκίνητο, με φιλική και άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το τρίπτυχο:

Ασφάλεια - Αξιοπιστία - Οικονομία

Οργανόγραμμα

Η GS Gas στηρίζει την μέχρι σήμερα επιτυχή πορεία της στην πολύ καλή οργανωτική δομή της

Η GS Gas στηρίζει ένα πολύ σημαντικό μέρος της μέχρι σήμερα επιτυχούς πορείας της στην πολύ καλή οργανωτική δομή της και στα συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου, τα οποία εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της.

Δραστηριοποιημένη σε έναν κλάδο (Υγραερίου), όπου η τήρηση κανόνων ασφαλείας, η αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας, η GS Gas, αξιοποίησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις των έμπειρων στελεχών που διαθέτει, από τον ευρύτερο κλάδο των πετρελαιοειδών, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τη σχετική τεχνογνωσία λειτουργώντας σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα οργάνωσης, ελέγχου, ασφάλειας και ποιότητας.

Παράλληλα μακροπρόθεσμός στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής μετεκπαίδευση / κατάρτιση του έμπειρου προσωπικού της εταιρείας, με ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια με κύρια θέματα:

 • Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Παραγωγική Διαδικασία.
 • Εξειδικευμένες Τεχνικές Μέθοδοι και Συστήματα Ασφαλείας.
 • Διαδικασίες Ελέγχου και Διασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων, σε σχέση με τις χρήσεις / εφαρμογές τους.
 • Ενημέρωση σε νέες εφαρμογές των προϊόντων (Αυτοκίνητα, Κατασκευές, Βιομηχανία, Οικιακή κατανάλωση κ.λπ.) και εκπαίδευση στην παροχή τεχνικής βοήθειας για την προώθηση των εφαρμογών αυτών.

Η οργανωτική δομή της εταιρείας, η οποία είναι διαρθρωμένη ιεραρχικά, παρουσιάζεται στο παρακάτω Διάγραμμα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της οργανωτικής δομής της GS GAS είναι τα ακόλουθα:

 • Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και ευθυνών και κατά συνέπεια ύπαρξη της βασικής οργανωτικής αρχής εκχώρησης εξουσίας.
 • Πελατοκεντρικός Προσανατολισμός.
 • Εξειδίκευση κατά λειτουργίες.
 • Άμεσος κεντρικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Διευκόλυνση διορθωτικών κινήσεων όταν απαιτούνται.
 • Άμεση επικοινωνία προς τα κατώτερα επίπεδα οργάνωσης.
 • Ενότητα Διοίκησης (διαμέσου αναφοράς σε άμεσους προϊσταμένους).

Οι βασικές Διευθύνσεις της εταιρείας είναι η Εμπορική Διεύθυνση, η Οικονομική Διεύθυνση και οι Διευθύνσεις Εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη Νομική Υπηρεσία καθώς και Υπηρεσία Πληροφορικής που αναλαμβάνουν οριζόντια την υποστήριξη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία αναπτύσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

ISO9001Η GS Gas έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 για την εμπορία χύμα και εμφιαλωμένου υγραερίου.

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού και η υιοθέτηση των διαδικασιών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας, στηρίζει την συνολική προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων προγραμματισμού, οργάνωσης, ελέγχου και ασφάλειας που ακολουθεί, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Αγοράς σε βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο αρμόδιος Συντονιστής Ποιότητας, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών Εργασίας και των Διαδικασιών του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας. Εισηγείται, επίσης, για την ανάγκη έκδοσης / τροποποίησης / αναθεώρησης των υφισταμένων οδηγιών, με απώτερο στόχο την ποιότητα, με την ευρύτερη έννοια, σε όλες τις φάσεις των διεργασιών μέσα στην Εταιρεία.

Ο Συντονιστής Ποιότητας συνεργάζεται πάντα με την Γενική Διεύθυνση και τους επιμέρους Διευθυντές, προκειμένου να επιλύονται τα προβλήματα, να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες μεταξύ των εμπλεκομένων και να εκδίδονται νέες οδηγίες.

Προδιαγραφές ασφαλείας

Η GS Gas τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που απορρέουν από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Για την εταιρεία μας τα ζητήματα ασφάλειας βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Μερικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής:

 • Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης οχημάτων / βυτίων
 • Τακτικός έλεγχος φιαλών μετά την εμφιάλωση για ύπαρξη διαρροών
 • Πιστοποίηση φιαλών μετά το πέρας δεκαετίας από την κατασκευή και επαναπιστοποίηση όποτε απαιτείται
 • Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης δεξαμενών τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στις δεξαμενές που έχουν εγκατασταθεί σε πελάτες
 • Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις (π.χ. σημάνσεις, συστήματα πυρόσβεσης κτλ.)
 • Τήρηση συστημάτων ασφαλείας κατά την εμφιάλωση (ειδική τάπα στις φιάλες, ειδικό sleeve με σειριακό αριθμό)
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων

Ανθρώπινο δυναμικό

Η GS Gas βασίζεται στο άριστα καταρτισμένο προσωπικό της

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι ιδιαιτέρως έμπειρο και στη συντριπτική πλειοψηφία του διαθέτει μακρά προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας. Στην GS Gas, δίνουμε μεγάλη σημασία στους ανθρώπους μας καθώς αποτελούν κινητήρια δύναμή μας σε κάθε βήμα. Στόχος είναι να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα επιτυγχάνοντας δέσμευση των εργαζομένων με το όραμα της εταιρείας.

Βασική επιδίωξη είναι οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμους δεσμούς με την επιχείρηση και να έχουν την δυνατότητα ανέλιξης μέσα από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις (π.χ. τεχνολογικές αλλαγές, καταναλωτικές συνήθειες, τάσεις αγοράς κτλ.). Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών που απαρτίζουν την εμπορική και την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας διαθέτουν ανώτατη εκπαίδευση καθώς και εξειδικευμένη προϋπηρεσία σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η εταιρεία λόγω της συνεχόμενης ανερχόμενης πορείας της στοχεύει στην διαρκή προσέλκυση εργαζομένων που ταυτίζονται με τους στόχους της.

Ειδικότερα οι θέσεις που παρέχει η επιχείρηση είναι οι εξής:

 • Στελέχη για την Εμπορική Διεύθυνση
 • Στελέχη για την Οικονομική Διεύθυνση
 • Στελέχη για τις Εγκαταστάσεις
  • Υπεύθυνοι εγκαταστάσεων
  • Οδηγοί (απαραίτητη η κατοχή διπλώματος ADR)
  • Εργαζόμενοι για το εμφιαλωτήριο
  • Φύλακες

Τα βιογραφικά σημειώματα για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gsgas.gr όπου θα αξιολογούνται από τον υπεύθυνο για το ανθρώπινο δυναμικό.

Οικονομικά στοιχεία

Η εταιρεία αναπτύσσεται με σταθερά βήματα

Η GS Gas παρότι ιδρύθηκε το 2013, μέσα σε ένα αβέβαιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, κατάφερε να αναπτυχθεί με σταθερά βήματα επιτυγχάνοντας ετήσια σταδιακή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Παρά το ασταθές περιβάλλον η GS Gas αναπτύσσεται συνεχώς προχωρώντας σε μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα, βυτία και φιάλες.